Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2011

herki
Nareszcie :D Kolejny plus,który jakoś równoważy to,że wakacje się skończyły. ;)

July 04 2011

herki
Można takie coś opatentować? Chryste ilu ja rzeczy nie wiem :P .
@mnq
Widzę za przeproszeniem,że się opieprzasz ; D Już zdążyłem przeczytać wszystkie poprzednie odcinki,bo nie mogę doczekać się kolejnego sezonu. Gdzie jest Człowiek-Skurwiel!? :D

June 13 2011

herki
Też jestem za skurwo-nogą :D A propos klonów,to w sumie nie ma co się przejmować,nastała jakaś moda.I sądzę,że powinieneś jakoś zareklamować,że tylko Ty masz koszulki,które kupując,wspierają twórce Człowieka Skurwiela.No i przestudiuj prawo może,czy coś,bo nie jest to czasami kradzież dóbr jakiśtam? : p
herki
Drugi sezon Człowieka-Skurwiela za nami. Dzięki wszystkim za reposty i trwanie przy komiksie pomimo wzlotów, jak i upadków. Przez ten czas naprawdę sporo się zmieniło. Grupa na FB rozrosła się do blisko 17 000 osób, co jest dla mnie absolutnym szokiem, pojawiło się również sporo klonów, co w pewien sposób mi schlebia, ale jak wiadomo, każdy kij ma dwa końce. Od pewnego czasu natykam się na przypadki bezczelnej kradzieży, czy to w celach sprzedaży koszulek, kubków czy innych pierdół. Staram się to jakoś tępić, ale to tak naprawdę walka z wiatrakami.

Tak czy inaczej, jeszcze raz dzięki wszystkim. Postaram się, aby kolejny sezon był mniej eksperymentalny, a bardziej w klimatach 1 i połowy 2 sezonu. Keep on skurwing...Człowiek-Skurwiel powróci wkrótce!
Reposted frommnq mnq

March 05 2011

herki
Oh,ja też :D Mam nadzieję,że nie będziemy długo czekać.Mam jeszcze pytanie: w czym tworzysz?
herki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl